Generalforsamling 2019

Marchforeningen Hosekræmmernes generalforsamling blev afholdt på Kildebakkeskolen mandag den 18. november kl 20.00. Der var 43 medlemmer der mødte op. De fleste var først ude på en rask lille gåtur.
Valg af dirigent: Bjarke Billeskov blev valgt, og han styrede os godt igennem generalforsamlingen.

Formandens Beretning: Ingolf læste beretningen op. Beretningen blev godkendt.

Økonomi: Hartvig fremlagde regnskabet og gennemgik det.
Der var et overskud på kr. 6471.00, Ivar spurgte indtil, hvilke 3 foreninger vi er med i. Det er Trehøje Naturpark, DMF og Abildå Brunkul. Vi er medlem af Abildå Brunkul, da vi låner deres faciliteter gratis i Pinsen. De aktive 60ère, Herning Kommune og Hosekræmmerne vedligeholder Rundvandrevejene. Trehøje Naturpark har ikke noget at gøre med Hosekræmmerne. Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Knud Erik Andersen - Michael Edelsparre (de modtager genvalg ) Knud Erik og Michael blev begge genvalgt

Valg af Suppleanter: Suppleanter på valg, er Anna Marie Klausen - Nina Jonasen ( de modtager genvalg ) Anna- Marie og Nina blev begge genvalgt

Valg af Revisor: På valg: Torben Christiansen (Han modtager Genvalg) Torben blev genvalgt

Valg af Revisor suppleant: Irene Hjølund Nielsen blev foreslået. Hun blev valgt.
Med genvalg over hele linien blev der ikke brug for stemmesedler, det er måske også et tegn på, at vi i bestyrelsen gør vores arbejde godt .

Fastsættelse af Kontingent: Kontingentet er fortsat kr. 100 pr. person og kr. 250 for familiemedlemsskab.

Indkomne forlag: Tysklandsturen i Dobbeltdækker bus: Bestyrelsen ville gerne vide, hvad medlemmerne mente om at køre i dobbeltdækkerbus. Der blev spurgt om, hvordan det kunne være ,at der var medlemmer på ventelisten, når der var 20 ledige pladser. Irene svarede, at det var først lørdag morgen, da bussen kom, at bestyrelsen vidste, at det ikke var en 62 personers bus, vi kunne få, Vi havde fået at vide at vi ikke kunne bestille dobbeltdækkerbus, dersom vi ville handle i Tyskland og det ville vi jo.
Lørdag morgen var det jo ligesom for sent at give besked til de medlemmer, som var på venteliste. Men da det nu var en dobbeltdækker som kom, vendte vi det til noget positiv, nemlig at se hvordan turen ville forløbe og om der var bagageplads. Vi snakkede med chaufføren ( han hed Henning), om der var nogle restriktioner ang. indkøbene i tyskland. Henning lovede, at han nok skulle pakke bussen så der ville ikke blive problemer med at have de indkøbte varer. Der var jo også plads inde i bussen, da der jo var 20 ledige pladser. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om fordele og ulemper ved dobbeltdækker kontra almindelig bus.
Der var mere stille i underetagen end som ovenpå og lidt mere arbejde med at servicere på begge dæk. Alt i alt syntes vi ,at det var helt ok at køre i dobbeltdækker. Vi vil prøve at leje den igen til næste år så vi helt kan undvære at få venteliste. Alle var indstillet på, at vi nok skulle indskrænke vores indkøb lidt.
Der blev også spurgt om vi ikke kunne gå en march i Sønderjylland i stedet for at køre til Jagel hver gang. Godt tænkt! Vi i bestyrelsen har ikke tænkt så langt. Grunden til,at det er blevet Jagel, vi er kørt til er simpelthen fordi, at for bare 5 år siden var der 6-8 marcher at vælge imellem, men de er lukket ned eller også er de ikke om lørdagen mere. Vi vil undersøge, hvad der er af muligheder i Sønderjylland og så efter marchen kører til grænsekioskerne.

Ture ud af byen: Ture ud af byen er ofte for langt væk. Ja, der var mange delte meninger og enden på snakken blev, at 20 km. er absolut grænsen ,og så skulle vi bestræbe os på at få mange flere ture i nærområdet, for der gemmer sig garanteret nogle spændende ture. De skal bare lige opdages først. Kl 19.00 med start bag Ringkøbing landbobank blev bibeholdt, så fylder vi bilerne op, så alle kan komme med ud at gå. Irene ville forsøge at få flere til at lave turene tættere på. og de ture som var længst væk skulle ligge midt på sommeren, hvor der er lyst længe, og må ikke overskride 7 km.

Forslag til Hosekræmmerne: Der er indkommet et par nye ideer til aktiviteter.
1) Arrangere bustur til anden vandreforenings tur i Danmark i løbet af sommeren.
Vi tror, man kan få en del af sine ” mandagsvandrere” med ud og på den måde introducere dem for alle de andre vandreture der i landet.
Som tillægsgevinst kan man håbe på, at den forening man besøger måske laver en bustur til en af vore arrangementer.

Det blev diskuteret livligt, om der var økonomi i at leje en bus flere gange om året, og i så fald hvor i Danmark skulle turene så gå til. Var der nogen som gik den korte tur og andre den længste tur, så ville der være stor ventetid. Ivar mente at det var mere tænkt som en mulighed for at besøge vore naboforeninger, når de arrangerer vandreture, og som bonus at de så kom på genvisit til vore arrangementer, Det lød til, at der var interesse for at komme ud at vandre i nye omgivelser. Vi vil prøve på at få noget samkørsel stablet på benene til arrangementer i naboforeningen. Vi i bestyrelsen skal så ud i god tid og fortælle om de forskellige vandreture.

2) Vandreferie i Vestjylland Det er jo meget oppe i tiden at tage på vandreferie over nogle dage i ind og udland. Her i Danmark arrangerer såvel vandreklubber som rejsebureauer sådanne ture – Øhavsstien, Gendarmstien, På tværs af Jylland o.s.v.
Vi har Trehøje Rundvandrevej lige uden for døren – Mit forslag er, at vi laver et 3 – 4 dages arrangement med udgangspunkt i Vildbjerg og med overnatning og bespisning på Hotellet eller Fritidscentret.
Hver dag går vi en af rundvandreturene som en ført tur. Her sørger vi for mad og drikke på turen, og guiden kan gøre stop såfremt, der er noget at fortælle om lokationer, man kommer forbi.
Man skulle nok nedsætte et udvalg, der kommer med et oplæg på en sådan tur til bestyrelsen. Man kunne også forestille sig et samarbejde med Turistgruppen.
Det blev klart meldt ud, at det ikke var noget for mange af de tilstedeværende ikke ville gå så langt, og så flere dage i træk, nej uha uha og det er da også helt ok. Ivar forklarede, at det ikke lige var møntet på dem, men mere for at få folk udefra til at komme og gå i vores flotte natur. Men det ville kræve noget ekstra hjælp fra vores flok af frivillige. Mange af dem gav straks udtryk for at de gerne hjælpe, Så bestyrelsen ville lægge hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får sådan et arrangement op at stå.

Eventuelt: Der blev spurgt ind til fælles klub tøj, så man kunne se hvilket forening vi kommer fra. Vi er efterhånden en broget skare, når vi er på tur, men vi kan jo ikke pådutte folk til at gå i det ens tøj. Vildbjerg Sportigan giver 15% på alt vandreudstyr og de sætter gerne vores logo på.Ved evt. udgifter til logoet betaler foreningen.
Logoet er sort. Vi kontakter Henrik (Sportigan) for at høre om hvilke andre farver, vi kan få, og hvad det koster.

Ifeta var bekymret over at vi i bestyrelsen ikke havde tid til at gå med på efterårturen. Vi sagde, at det var meget vigtig at vores medlemmer og alle udefrakommende vandrere kommer ud at gå og får en god oplevelse og servicering, de alle får lyst til at komme igen. Vi i bestyrelsen skule nok få gået på et andet tidspunkt.
Bjarke takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og nedlagde sit erhverv som ordstyrer.
Hartvig fortalte, at han solgte medlemskort under kaffen. Kaffe: Til slut nød vi kaffen, franskbrødsmadderne og kanelsnegle. Ingolf takkede af med at sige at næste mandag, er der Juleafslutning,

Beretningen er vedlagt. Ref. Irene Christiansen