Generalforsamling mandag d.22. november 2021

Generalforsamlingen blev afholdt hos Ivar Dalsgaard Østergade 12 Vildbjerg. Der var tilmeldt 9 + bestyrelsen. Vi var 14 personer ialt.
Fordelt med 6 personer i pejsestuen, og 8 personer i spisestuen Alle havde mundbind på, når de ikke sad ned. Der var 3 personer logget på computeren derhjemme.
Valg af dirigent: Bjarke Billeskov blev valgt, og han styrede os godt igennem generalforsamlingen.
Formandens Beretning: Ingolf læste beretningen op. Der var ingen, som stillede spørgsmål. Beretningen blev godkendt. Beretningen kan ses nederst på siden.
Kassererns regnskab: Hartvig gennemgik regnskabet, og glædede sig over at trods et svært år i Coronaen tegn, havde vi et lille overskud på godt kr. 1600. Der blev spurgt ind Dl om vi ikke fik kr. 13000,- af Herning Kommune for at passe Rundvandrevejene, men Hartvig kunne oplyse at det var De AkDve 60ere der modtog pengene. Der blev også spurgt om hvordan vi kunne få overskud når der var så meget der var aflyst. Vores udendørs arrangementer blev gennemført, så det var særlig Hyggeaftenen i forbindelse med Hosekræmmermarch der var aflyst.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Knud Erik Andersen og Michael Edelsparre. De blev begge 2 genvalgt.
Valg af Suppleanter: Nina Jonassen og Anna Marie Klausen blev begge genvalgt.
Valg af Revisor: På valg var Torben Christiansen Han blev genvalgt.
Valg af Revisor suppleant: Mari-Ann Edelsparre blev genvalgt. 
Fastsættelse af Kontingent: Kontingentet er fortsat kr. 100 pr. person og kr. 250 for familiemedlemsskab.
Som kan indbetales på Mobil Pay nr. 37 24 68. Eller konto nr. 7670 1157929
Foreningen er glad for at rigtig mange allerede har betalt medlemskab for 2022
Indkomne forslag.:
Forslag 1. Bestyrelsen foreslår at der er bliver tilføjet en ny § i vores vedtægter. Det er § 14 som omhandler vores Persondataforordning. Der blev stemt og §14 blev vedtaget.
Forslag 2. Der var kommet forslag om at vi rykkede startspunktet frem Dl kl. 18.30 i stedet for kl. 19.00. Begrundelsen var at om sommeren når vi tager rundt i omegnen for at gå så bliver kl. ofte 19.30 før vi kommer igang med at gå, og så er det ved at være mørkt når vi kommer tilbage. Der kom et modbud på at mødes kl. 19.00 ude hvor vi skulle starte men Bjarke som var ordstyrer, gjorde os opmærksom på at det kun kunne blive forslag 2 med ny mødetid kl.18.30, vi kunne stemme om, da det forslag var indkommet til tiden. Forslaget blev vedtaget med 29 stemmer for, og 5 imod.
Så vi starter op efter nytår mandag den 4. januar 2022 kl. 18.30.
Eventuelt.: Der var en livlig debat om brugen af mobil Pay. Særlig om at mindske brugen ved småbeløb da det koster foreningen 75 ører pr. transaktion. Der var forslag om både klippekort til rasteplads eller fast pris og så betale 1 gang pr. sæson. Der var mange forslag oppe at vende og bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. En ting er sikker, mobil Pay er en god ting, for så har vi ikke så mange penge liggende i kassen.

Otto gav udtryk for at han var skuffet over at årstallet på årets motionist glas var fjernet. Årstallet blev fjernet da omkostningen for at få lavet så få glas var store, vi ved jo ikke en måned før ( hvor sidste frist for at bestille glassene er ) hvor mange som går alle ture.

Otto foreslog så at glassene først blev udleveret til generalforsamling så vidste vi hvor mange vi skulle bestille. Der var også forslag om at lave vores tysklandstur om til et andet tidspunkt hvor det ikke regner så meget. Vi har haft en endagstur til Hamburg, men det var for langt at køre på en dag, så måske skulle vi lave det om Dl en tur med overnatning.

Der blev også snakket en del om at køre steder hen, hvor der var opmærkede ture og med forskellige distancer, Vi gjorde opmærksom på at mange vandreforeninger har ruter af forskellige længder så måske skulle vi besøge andre vandreforeninger. Så der er meget som bestyrelsen kan arbejde videre med. Bjarke takkede for god ro og orden. Selv om at der var en livlig debat så foregik snakken i en ordentlig tone. Til slut var der Kaffe med boller og kringle. Ref. Irene Christiansen.

Formandens Beretning 1. november 2020 – 31.oktober 2021

Igen har vi haft et mærkeligt år, aktiviteterne har været anderledes, men godt humør. Som sidste år må vi sige medlemstallet er ikke som før men 129 medlemmer er da stadig fint.
Så kommer vi til det trælse Tysklands turen var vi nødt til at aflyse, p.g.a. Corona ærgerligt men nødvendigt. Der var ellers lagt op til at prøve noget nyt, nemlig at gå i Danmark, og så handle i Tyskland, men bedre held næste gang.

Vintermotion før jul blev der heller ikke noget af, det var ærgerligt.

Efterårs turen og julebord måtte også aflyses.

Generalforsamlingen var speciel, da vi var ramt af forsamlingsloftet, mødet blev holdt online hos Ivar, hvor de få fremmødte kunne være i forskellige rum med egen ind og udgang, og valgene var enstemmige og der var ikke megen debat, håber der tages revanche i år.

Til jul blev vi opfordret til at lave en nisse vandring, i forbindelse med julearrangementer i byen, efter forskellige overvejelser og undersøgelser blev vi enige om at lave en rute men til fri afbenyttelse, heldigvis, for politiet var forbi da de forskellige tiltag startede, men der var ingen problemer da alt var enkeltvis og ikke samlet.

Juleafslutning med gløgg og Æbleskiver blev ligeledes aflyst
Sidst på vinteren fik Irene en fantastiske ide, nemlig at lave ruter som var afmærket i en uge. Der var ruter ved skovsøen, Vildbjerg by, Skibbild/Nøvling, Timring og Ørnhøj. Mens vi var i gang med disse tiltag fandt vi ud af at Herning kommune opfordrede til arrangementer / vandreture under navnet pop op og bevæg dig for livet. Vi meldte os på og startede med en fin tur ude ved Kalabassen. I påskeugen Lavede vi 3 ture på 3 – 5 og 17 km. vi har ingen tal for hvor mange der var med på turene, men efter de feet back vi har fået må det siges at det har været en fantastisk succes, og mange håbede vi ville fortsætte, sådan gik det dog ikke, (heldigvis) forstås sådan, vi fik lov til at starte på vores sommermotion. Det var skønt og alle var glade at vi kunne komme i gang med vores ivv ture. Den første var Trehøje turen den 19. 4. Det var det dejligt at kunne byde velkommen til Fiskehuset i Sørvad hvor 79 deltagere havde en god aften ude på de to ruter

Efter opstarten fandt vi ud af at det ikke var alle der var kommet i gang efter Corona pausen men ikke så skidt at det ikke er godt for noget, så her springer jeg lidt i tiden for vi fik en opfordring til at starte et formiddagshold, og næsten samtidig meldte Herning kommune ud at man ville støtte et åbent hus arrangement for at få mere gang i senior idrætten, vi meldte os på og personer dukkede op til gå tur og kaffe rundstykker m.m. Succes Og det bedste af det hele vi er mellem 20 og 25 hver mandag formiddag. Mange er nye medlemmer og mange af dem/ jer som ikke kom i gang om a8enen dukkede også op, skønt. Vi fortsætter selvfølgelig efter jul.

Det var i år dejligt at kunne byde velkommen til turene i pinsen Som sædvanlig havde vi vores a8envandring med rast ved søparken. Der var ikke så meget fællesskab i sportscenteret da der ikke var mulighed for overnatning men en god aften for de 49 deltagere. Lørdag morgen var alle igen klar til hosekræmmermarch nr 45 der manglede kun lidt nemlig musikken i brunkul det skyldtes Corona håber det kommer igen næste år, pæn deltagelse 116 personer var mødt op. Stoubæk krat her var der også fint fremmøde til de forskellig førte vandringer 84 gik turene så pinsen sluttede trods manglende hyggea8en som en god oplevelse.

Pludselig var det tid for sommerafslutning hvor Hartvig sørgede for grillpølser med brød, efter den lille gåtur, efter ferien startede vi op med aftenmotionsturene og vi deltog i Tv midt vest vandringen hvor vi som sædvanlig var det største hold.

Den 20. 9. Havde vi sommerafslutning med uddeling af årets motionist krus, til Bjarke, Otto, og Sonja, der efter var der kaffe og kage.

Den 27. 9. Havde vi klubaften, vi startede med smørrebrød øl og vand, dere8er underholdt Bo Inglev, han fortalte om en cykeltur til Paris for unge mennesker med diverse problemer yderst interessant hvad der kan udrettes når viljen er der. Flot beretning, god aften.

Angående vore rundvandreveje og byvandringer er det svært at bedømme hvor meget de bliver brugt men indtrykket er at rundvandrevejenes delstrækninger er rigtig godt benyttet hele ture knap så godt Byvandringerne ser ud til at være ret populære.

Corona har igen i år været en træls medspiller, vi synes selv vi er kommet godt igennem, og håber at 21-22 vil med mange gode nye, og kendte arrangementer blive et godt år for Hosekræmmerne. Til slut vil jeg sige tak til alle medlemmer, vore hjælpere, som kommer når vi kalder, tak til Hartvig for at holde styr på vore medlemmer og pengekassen det klarer han jo flot, tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.