Generalforsamling d.21. november 2022

Generalforsamlingen blev afholdt på Kildebakke skolen mandag den 21.november kl. 19.30. Der var 44 medlemmer mødt op. De fleste havde først været ude på en rask travetur.
Valg af dirigent: Bjarke Billeskov blev valgt, og han styrede os godt igennem generalforsamlingen.
Formandens Beretning: Ingolf læste beretningen op. Der var ingen, som stillede spørgsmål. Beretningen blev godkendt. Beretningen kan ses nederst på siden.
Kasserens Regnskab:
Hartvig gav en god orientering af årets regnskab. Han kom godt omkring både udgifter og indtægter. Der var en overskud på godt kr. 7.700. Der blev spurgt ind til, hvad det var for medaljer, vi har. Irene forklarede, at det var til Hosekræmmermarch, hvor der er forskellige medaljer og vedhæng efter hvor mange år, man har gået. Der købes ikke så mange medaljer mere. Derfor køber vi ikke flere. I stedet for giver vi en flaske eller lignende til de vandrere, som har gået mere end 40 år. Vi har medaljer og vedhæng til de første 40 år endnu. Regnskabet blev vedtaget. Hartvig fortsætter som kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Ingolf Brandt, Ivar Dalsgaard og Irene ChrisFansen. De blev alle 3 genvalgt
Valg af Suppleanter: Nina Jonassen og Anna Marie Klausen blev begge genvalgt.
Valg af Revisor: På valg Else Kejlberg, hun blev genvalgt.
Valg af Revisor suppleant: Mari-Ann Edelsparre blev genvalgt. 
Fastsættelse af Kontingent 2023: Det blev beslutet at kontingentet vil stige med kr. 25,00- kr. 125 pr. person og kr. 275 for familiemedlemsskab.
Som kan indbetales på Mobil Pay nr. 37 24 68. Eller konto nr. 7670 1157929
Eventuelt.:
Der blev spurgt, om vi igen i år laver bustur i stil med den. vi havde til Læsø ? Vi svarede, at hvis der var opbakning, var det da en mulighed, men egenbetalingen vil være en del større end til Læsø. Dengang fik vi et Corona Flskud på kr. 23.000. Hvis vi laver en ny tur, blive til en by, hvor der er en annonceret vandretur. Man kunne også køre i private biler. Så ville chaufføren få kørepenge, hvis der er min. 4 medlemmer i bilen. Det er dog noget vi skal snakke om i bestyrelsen først. Vi har drøftet i bestyrelsen hvilke muligheder, der er for at spare på plastik krus. Vi foreslog medlemmerne, at foreningen ville indkøbe nogle foldebare “mugg - kop,” som medlemmerne så selv skal medbringe til kaffen. Medlemmerne syntes, det var en god idé, Bestyrelsen arbejder videre med den idé. Et medlem spurgte ind til, hvad vi får i tilskud. Vi får ingen tilskud hverken til klublokale eller andet. Så blev der spurgt, om vi ikke søgte om penge fra Tips og Lotto. og ligeledes § 18. Bestyrelsen mente ikke at vi er berettet til at få nogle penge, men vi vil selvfølgelig undersøge sagen. Busturen Fl Højer og efterfølgende handel ved grænsebutikkerne blev også rost, særlig var det dejligt, at vi shoppede i Aventoft. Her var der ikke så mange kunder, så vi kunne handle i ro og mag. Bjarke takkede for god ro og orden. Selv om at der var en livlig debat, så foregik snakken i en ordentlig tone. Til slut var der kaffe med kanelsnegle og brownies. Under kaffen fik vi rettet op på motonistglassene fra 2021. Nu med årstal på. Det var Otto, Bjarke og Sonja, som fik en ny. I år var det Karen og Otto som havde gået alle gange. Bestyrelsen har konstitueret sig

Kontingenten for 2023 Medlemsskab for 1 år pr. person kr. 100,- Medlemsskab for 1 år pr. familie kr. 250,- Kan indbetales på Mobil Pay nr. 37 24 68, (husk navn under kommentar.) Eller konto nr. 7670 1157929 Foreningen er glad for, at rigtig mange allerede har betalt medlemsskab for 2023

Formandens Beretning 1.11 2021 – 31.12 2022-11-18

Så kom vi tilbage på sporet igen, D.V.S. et meget normalt år. Vores medlemstal går fremad igen, er nu 160, en ganske fin stigning, stigningen skyldes bl. a. vores formiddags hold hvor vi er ca. 25 hver mandag, det giver et flot samlet km antal, det er ca 2000 km vi har gået der. På aftenholdet har der været en lille tilbagegang, men det skyldes at en del er flyttet fra aften holdet til om formiddagen, men med nok godt 30 gængere i gennemsnit bliver til ca. 5000 flotte km. i alt.

Tysklandsturen skulle bare arves fra sidste år hvor den blev aflyst, Da alle var kommet på bussen gjorde vi holdt og fik kaffe og rundstykker hvorefter vi kørte til Sønderborg hvor Fodslav Sønderborg havde lavet 2 ruter på 5 og 10 km. 5 km. var nok lidt længere, det kunne have været en rigtig dejlig tur hvis ikke der var blevet åbnet op for sluserne, det stod simpelthen ned i stænger, og gaderne flød med vand, men de historiske minder vi kom forbi var med til at holde humøret oppe, De fleste havde tørt tøj med så det var en ok tur for de 65 deltagere. Da alle var klar og havde fået lidt at spise, kørte vi til Tyskland for at handle, men trods regnvejret var der 1 million mennesker der også skulle handle, men jeg tror de fleste fik lavet deres indkøb. Derefter vendte vi næsen hjemad og mod kaffe og kage.

Vintermotion har været godt besøgt og lige så juleafslutningen som for første gang var delt i 2 nemlig både formiddag og aften, æbleskiver og gløgg gled fint ned.

Julebord blev igen holdt på Asgård friskole, skøn aften med malerens mad, og Ellens kage, tak for det. Som sædvanlig med musik og dans og service fra de unge mennesker, der var 79 deltagere denne aften. Efterårsturen var ganske fin og man kunne mærke folk var glade for at komme ud igen, der var 117 ude at gå i det ok vejr.

General forsamlingen blev igen holdt som vi plejer Bjarke ledte os godt igennem, så det var først ved E.V.T. at der var lidt diskussion, det første var start tidspunkter her var der bred enighed om at flytte til 18.30 dog med enkelte protester, formiddagsholdet er stadig kl. 9.00. Et andet punkt var at bestille solskin til tysklands turen det endte dog ud i at bestyrelsen ber` til de højere magter, da tidspunktet ikke kan flyttes ret meget på grund af traditionen med indkøb til jul. Der var fint fremmøde til generalforsamlingen.

Nisseløbet fra 2020 blev gentaget, vi var aktive ved start og mål, ligesom vi havde en rast på genbrugspladsen, nisseløbet var godt besøgt og æbleskiver og gløgg/saft gled lystigt ned. I2020 hvor aflysningerne stod i kø havde vi lavet nogle afmærkede ruter både selv og i samarbejde med kommunen, det valgte vi ikke at gøre i år dels havde vi vores almindelige ture, og dels ville kommunen ikke støtte noget ud over materialer.

Vintermotionen fortsatte uændret frem til slutningen af marts hvor tavlen viskedes ren og hvor der var en lille ting til de som havde gået alle gange.

Efter opstart på forårsmotion blev det hurtigt tid til Trehøjeturen denne gang ved Præstbjerg, vi havde fået skovfoged Asger Astrup fra Herning kommune til at gå forrest på turen, ligesom han modtog billedet som Holger Andersen havde lavet i dagens anledning. Der var 55 deltagere.

Pinsen blev afholdt med besøgstal på det jævne, Starten skulle have været på sportscenteret , men på grund af en fejl havde lederen lejet centeret ud til anden side om lørdagen, så vi flyttede tilbage til skolen, ellers udmærket arrangement med 49 deltagere fredag aften og 148 deltagere til hosekræmmer marchen, det skal lige nævnes at der var en pæn lille flok på genvisit fra Fodslav Sønderborg, Stoubæk Krat vandring samlede trods kraftig reg 46 deltagere. Hyggeaften samlede 70 deltagere til spisning hvor vi fik svinekam med sprød svær og salat m.m derefter amr. lotteri og dans.

Sommerafslutning var igen hos Irene og Hartvig, Pølserne var grillet og klar da vi kom og ikke som i pinsen hvor vi pludselig ikke kunne få gang i grillen men det lykkedes dog.

Vi har også været til Tv Midt vest vandring der var en hel del som ikke kunne være med så vi blev ikke det største hold i år

Afslutningen på sommermotion her var der fint fremmøde og det blev gjort op hvem der var årets motionister, der var ingen på formiddagsholdet men 2 på aftenholdet det var Karen og Otto på grund af fragt, antal glas m.m. bliver glassene først over rakt her til generalforsamlingen.

Klubaften blev igen i år et godt tilløbsstykke, 75 deltagere hørte Svend Åge Madsen fortælle og vise billeder fra Svalbard, virkelig en god oplevelse næsten som man selv havde været med, Inden det havde vi nydt et par håndmadder og en øl eller vand. I pausen fik vi kaffe og kage.

Rundvanderevejene og byvandringen går det som det plejer, ikke nemt at bedømme hvor meget de benyttes, men holdningen er de skal bevares, ikke sådan vi tænker på at nedlægge dem, men hjælp som tilskud til vedligehold m.m. spøger jo altid i baggrunden. Derfor modtager vi meget gerne feet back når de benyttes.

2022 har været et fint år Vi fandt ud af at Dansk firmaidræt havde en pose penge som skulle udloddes til foreninger der havde mistet penge på grund af Corona Hartvig og Ivar gennemgik alt i regnskabet og fandt frem til at der kunne ansøges om 23800 kr. de blev bevilliget og brugt på en bustur til Læsø.

Til slut vil jeg som vi plejer sige tak til vore medlemmer og hjælpere, I kommer jo altid når vi kalder, Stor tak til Hartvig for hans arbejde med penge kasse og medlemskartotek, Også tak for hjælp fra eksterne personer til afmærkning af ruter. Tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde